מאמרים

 

הכיסויים שאנו מציעים במסגרת פוליסת ביטוח בריאות

ביטוח משלים 

רכיב ביטוחי המעניק כיסוי נוסף על ביטוח הבריאות הממלכתי, ובו שירותים בסיסיים במסגרת סל הבריאות. כיסוי זה משלים את הכיסוי במקרה בו נזקקים לטיפולים רפואיים שאינם בסל, ומשחרר אותך מהצורך לדאוג לכסף בעת הצורך.

ביטוח מוסף

מאפשר לך לקבל טיפול רפואי שאינו נכלל במסגרת סל הבריאות הממלכתי, או בביטוחים משלימים המשווקים על ידי קופות החולים, כמו תרופות שלא נכללו בסל התרופות ועוד.

שירותי בריאות פרטיים

מאפשר לך לקבל שירות רפואי פרטי, מרופא שבחרת, בבית חולים פרטי, וזאת במקום לקבל את השירות הרפואי במסגרת הרפואה הציבורית, המוצעת במסגרת סל הבריאות הממלכתי.