מאמרים

 

ביטוח הבריאות בישראל

ביטוח הבריאות בישראל בנוי משלוש רמות כיסוי ביטוחי :

1 סל הבריאות הבסיסי המבוסס על לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, והניתן על ידי קופות החולים.

2 שירותי בריאות נוספים (שב”ן) של קופות החולים.

3 ביטוח בריאות פרטי.

סל בסיסי

סל שירותי בריאות ובו שירותים רפואיים ותרופות, המוענקים לכל תושב.

על פי חוק בריאות ממלכתי והתוספת המתייחסת לסל התרופות, מעניקה המדינה את הכיסוי הביטוחי לתושבים באמצעות כספים המועברים לקופות החולים (כל תושב זכאי לבחור את קופת החולים בה יקבל טיפול). תקציב זה מבוסס על גביית מס בריאות חובה מכל תושבי המדינה, ומתקציב משתנה עליו מחליטה הממשלה בכל שנת תקציב.

על קופות החולים מוטל לספק את השירות הרפואי בהתאם לתקציב זה.

שירות בריאות נוסף (שב"ן) מטעם קופות החולים

שירותי בריאות נוספים מעבר לכיסוי הבסיסי שמוענק באמצעות חוק הבריאות הממלכתי מוצעים על ידי קופות החולים לציבור המבוטחים של הקופה, 

במסגרת המכונה שב"ן (שירותי בריאות נוספים).

במסגרת שירות זה ניתן לקבל השתתפות ברכישת אביזרים רפואיים שונים, 

לבחור רופא מנתח, לבצע בדיקות שאינן כלולות בסל הבסיסי, או לפנות לקבלת טיפולים שונים, כמו רפואה משלימה, ייעוץ תזונאי וכדומה.

השב"ן מוענק לכל מבוטחי הקופה המעוניינים בכך, ללא קשר לגיל או מצב רפואי. גישה זו ממצעת את השירות הניתן לכולם באופן שוויוני ואחיד. עם זאת מתאפשרת הרחבת נגישות של מבוטחי הקופה למכלול שירותים, שלא ניתנו במסגרת הסל הבסיסי, ועולים כסף רב. 

מהצד השני, מאידך, לא ניתן לקבל מענה למצבים רפואיים קשים.

ביטוח בריאות פרטי של חברות הביטוח

חברת ביטוח פרטית המציעה מגוון כיסויים ומפוקחת על ידי המדינה, במסגרת המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ועומדת בתנאי חוק הביטוח.

כל אדם בוחר בעצמו את הכיסוי הביטוחי המתאים לו, בחברה שעליה יוכל לסמוך .

ביטוח בריאות פרטי מספק מימון למצבים בריאותיים קשים, שלא ניתן לקבל במסגרת השב"ן, של קופות החולים.

תוכלו לקבל כיסוי לתרופות שנמצאות מחוץ לסל הבריאות, לבחור רופא מנתח, בית חולים לשם ניתוח ואשפוז, ותוכלו להיות שקטים כי במידת הצורך יכסו עבורכם ניתוחים מורכבים בחו"ל, כמו למשל השתלות.

ביטוחי בריאות פרטיים כוללים אותך ואת בני משפחתך, ויכולים להיות מוצעים גם במסגרת מקום העבודה שלך, כביטוח קבוצתי.

ביטוח בריאות פרטי מאפשר לך בחירה, נגישות לבית חולים פרטי, נגישות לטיפולים ותרופות שאינן קיימות בסל הבריאות, ומכאן כמובן איכות הטיפול הנגזרת מכל אלה. בכך מובטחת לך יכולת התמודדות טובה יותר עם מצבים בלתי צפויים.

במקרים רבים קיים חשש למצב רפואי מסוכן, ועולה הצורך באבחון מהיר על ידי רופאים טובים. אם יש לך ביטוח פרטי, תוכל לקבל אבחון רפואי מהיר יותר, גם עבורך וגם עבור בני המשפחה, זהו עוד מרכיב בשקט הנפשי למקרה הצורך.