מאמרים

 

מדוע נדרש ביטוח בריאות פרטי בנוסף לשירותי קופת החולים ?

בריאותך מהווה את אחד מיסודות איכות חייך. 

בחיי היומיום אנו טרודים ועסוקים, ואיננו עוסקים במצב בריאותנו, אלא אם מתרחש מאורע המחייב טיפול רפואי. במקרה כזה, לא תמיד ניתן לסמוך על הביטוח הרפואי הקיים, באמצעות קופת החולים.

על פי חוק בריאות ממלכתי, מספקת המדינה שירותי בריאות דרך קופות החולים. כל תושב זכאי לבחור את קופת החולים בה הוא ומשפחתו מבוטחים,

ומרגע הצטרפותו לקופה, יקבל שירותים רפואיים על פי הצורך.

היקף וטיב השירות נקבע באמצעות החלטות וחוקים, עליהם מחליטה המדינה מעת לעת. החלטות אלה מבוטאות באמצעות סל שירותי בריאות מוגדר, ובכלל זה טיפולים, ניתוחים ותרופות.

לעיתים עשוי להתרחש אירוע בריאותי שאינו מוגדר בסל הבסיסי.

במצבים אלה נדרש טיפול רפואי מיוחד, והכיסוי הקיים אינו יכול לתת מענה לכך. ביטוח פרטי מאפשר לך ליהנות משקט נפשי, משום שבעת הצורך ניתן  לקבל גם את הטיפולים שאינם כלולים בסל.

למרות שמדינת ישראל קבעה כי בריאות היא מרכיב חשוב במסגרת מכלול השירותים המוענקים לתושבי המדינה, הרי שעל מנת להמשיך ולספק שירותים רפואיים ברמה גבוהה, על המדינה לעדכן את תקציב הבריאות, על פי צרכי האוכלוסייה. עלות שירותי הבריאות עולה בהתמדה, וגבוהה מקצב צמיחת הכלכלה, מכאן שמתחיל להיווצר פער בין הרצוי למצוי.

ניתן להצביע על שחיקה, וירידה בשיעור ההוצאה הלאומית על שירותי בריאות, ולכן שירותי הבריאות המסופקים כיום, אינם עומדים בקנה אחד עם העלייה בצרכים.

התרחבות רכישת שירותי ביטוח רפואי פרטי מעידה על רצונם של אנשים להבטיח שירות רפואי טוב לאורך זמן, ורק הביטוח הפרטי נותן לכך מענה.

שינויים המתקיימים מעת לעת בסל הבריאות, אינם מכסים קשת רחבה של צרכים ספציפיים, ובעיקר מקרי מחלות קשות ותרופות שאינן בסל, שעשויות להציל חיים. במצב זה החולה ומשפחתו נאלצים לעסוק בגיוס כספים, משום שגם ביטוח משלים של קופת החולים אינו מכסה את המצב רפואי.