ביטוח עסקים

 

ביטוח נושאי משרה

הגידול בכמות התביעות להטלת אחריות אישית על נושאי משרה, מהווה סיכון לנושאי המשרה, שעלולים לשלם סכומי כסף גבוהים מכיסם. 

ביטוח זה מעניק לך הגנה, כנושא משרה בחברה עסקית, אל מול תביעות שיכולות להיות מוגשות נגדך אישית, על רקע מילוי תפקיד בחברה, גם אם סיימת לכהן בתפקיד זה. 

הביטוח מקנה לך את החופש לקבל החלטות ללא חשש מתביעות, ומסיר ממך

את הלחץ הנלווה לתביעות כאלה. 

במסגרת הביטוח לא תחויב בהשתתפות עצמית.

הפוליסה מעניקה שיפוי לחברה, לאחר שהעמידה לרשות נושא המשרה הגנה משפטית, וכן במקרה בו נקבע כי על הנתבע לשלם נזק בגין אותה אחריות אישית.

 

ניתן להוסיף לפוליסה הייעודית הרחבה על פי דרישה, כמו למשל: 

- הגדרת המבוטחים בפוליסה (נושאי משרה מגוונים, בהווה ובעבר)

- כיסוי לתביעות משנה פליליות, כמו הונאה וכיוב'

- הרחבה לתביעות בחו"ל

 

- כיסוי הוצאות נלוות להגנה המשפטית כמו משבר תקשורתי