ביטוח משכנתא

 

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה נועד למקרים בהם הנכס הנרכש ניזוק על ידי איתני הטבע,

או מעשי ידי אדם, ובכלל זה שריפות, רעידות אדמה ועוד.

הבנק רוצה להיות משוכנע כי הכספים יגיעו אליו חרף ההסתבכות הכלכלית של המבוטח, שמביאה לא פעם להפסקת התשלומים.

במקרים רבים, כאשר נדרשים סכומים גבוהים להשבת המבנה לקדמותו, חברת הביטוח היא שתדאג לכך. היבט חשוב נוסף של ביטוח המבנה הוא השמירה על ערכו של הנכס. תשלומים אלה מונעים משוויו של הנכס לרדת, דבר שעלול להוריד את סכום התשלומים לבנק המשכנתאות.

יש לזכור כי נדרש שהבנק יאשר את ביטוח המשכנתא אשר סיכם עליו הלקוח. כאשר האחרון לא עומד בתנאי ההלוואה, יכול המוסד הפיננסי להחליט על פסילת הביטוח, או לחילופין לערוך הסכם ביטוח אחר- ולחייב את המבוטח בתשלומי הפרמיה על כך.

 

ביטוח מבנה למשכנתא אינו ביטוח מבנה "רגיל" !

ביטוח מבנה שבוצע במסגרת המשכנתא לא יכסה נזקי נזק למבנה, לתשתיות או תכולה. זהו ביטוח שנועד להבטיח לבנק להמשיך ולקבל את סכום ההלוואה שנטל רוכש המשכנתא.

מומלץ לבטח את הבית בביטוח דירה, ללא קשר לביטוח המשכנתא !

 

הרחבות מומלצות לביטוח משכנתא 

ניתן להרחיב את ביטוח המשכנתא, כך שיכסה סיכונים נוספים : 

הגנה במקרה של אובדן כושר עבודה, מחלה קשה או אבטלה.

ביטוח תיקונים במקרה של נזק למבנה, כולל נזקי מעטפת.

ביטוח צד ג'.

מימון שכר דירה במקרה שנדרשת דירה חליפית, בעקבות נזק לנכס, שלא מאפשר מגורים בו.

 

חשוב ! 

לא ניתן לבטח בגין פעולות איבה או מצב מלחמה, ולכן מומלץ לרכוש ביטוח נפרד (ביטוח דירה - תכולה ומבנה).