ביטוח משכנתא

 

ביטוח חיים

מרכיב עיקרי בפוליסות ביטוח המשכנתא, שמבטיח לבנק כסף, אם הלווה 

לא ממשיך לשלם, כתוצאה ממוות חלילה, או כתוצאה ממצב בריאותי (נכות או מחלה), שמונע את אפשרות הלווה לשלם. 

הרחבת פוליסת ביטוח החיים גם למצבים אלה מומלצת לאנשים הסובלים ממצבים כרוניים, או למבוגרים.

במידה ששני הלווים מבוטחים בנפרד, מספיק שאחד מהם חלה או נפטר, על 

מנת להפעיל את הביטוח.

 

היקף הפוליסה נקבע לפי גובה ההלוואה שעדיין לא שולמה, בזמן בו הלווה הפעיל את הביטוח, בתוספת ריבית והצמדה, כפי שנקבע בפוליסה.

 

בפוליסה בעלת פרמיה קבועה לכל תקופת הביטוח, תשלמו פרמיה שהיא זהה למחיר הנכס.

 

ביטוח המשכנתא אינו תחליף לביטוח חיים "רגיל" !

חשוב לציין ! ביטוח חיים שבוצע עבור משכנתא, אינו מזכה את השארים וקרובי המשפחה, כמקובל בביטוחי חיים "רגילים", אלא את הבנק בלבד.