ביטוח דירה

 

מהו ביטוח תכולה?

ביטוח תכולה מכסה נזק לרכוש המצוי בתוך המבנה (הבית).

רכוש המצוי בביתם רבים כולל ריהוט, מכשירי חשמל, תכשיטים, אמנות, 

בגדים וכדומה. כל פריט שנמצא מעבר לדלת הבית, (מדרגות, לובי קומה וכדומה) אינו מבוטח. 

סיבת הנזק לרכוש הנה מגוונת : פריצות, שריפה, הצפת מים ועוד.

על מנת להעריך את שווים של החפצים המבוטחים ולקבוע את סכום הפרמיה, נדרשת הערכת שמאי מקצועי, שנפגש עם בעלי הפוליסה, לפני קביעת הפרמיה.

הערכת השמאי מכונה שווי התכולה. 

אם התרחש נזק, תוכלו לקבל פיצוי בגינו, בהתאם להערכת השמאי ועל פי תנאי הפוליסה.

לכן מקצועיות השמאי חשובה ביותר, וניתן יהיה לסמוך על הערכת המומחה, על מנת לאשר כי הנזק נגרם בעקבות סיבות המכוסות בפוליסה.

  

אנו ממליצים לפני רכישת הפוליסה, לערוך רשימה מסודרת, ולהתכונן למפגש עם השמאי, על מנת שיאמוד בצורה המיטבית את שווי החפצים שלכם בבית.

יש להכין קבלות רכישה המצויות ברשותכם, או כל מסמך המעיד על שווי החפץ. מומלץ לבטח פריטים יקרים כמו תכשיטים וציוד אלקטרוני (מחשבים, מסכים וכו'), לאחר הערכת השמאי נוכל לבנות הצעת מחיר הוגנת ומקיפה.

 

יש לציין כי בטרם נקבע מחיר הפוליסה, נלקחים בחשבון גם פרטים כמו 

סוג הבית ומיקומו (האם דירה בקומה גבוהה, או בית צמוד קרקע, האם הנכם מתגוררים באזורים בהם הסיכוי רב יותר לשוד או פריצה).

אמצעי בטיחות התראה והרתעה (מצלמות, סורגים, אזעקה) יכולים למנוע גניבה, ויסייעו להוזיל את הפרמיה.

 

הרחבות לביטוח תכולה

ניתן לכלול בביטוח התכולה נושאים נוספים לבקשת המבוטח : 

לחפצים המצויים מחוץ למבנה.

ביטוח פרטי לעוזרת בית קבועה.

ביטוח עבור מרפאה או משרד, במידה שהם מצויים בבית, וניתן אף להרחיב זאת לאחריות צד שלישי, כמו למשל כלפי לקוחות המשרד הביתי. 

 

פריטים שאנו ממליצים לבקש לכסות באופן ספציפי בפוליסת ביטוח תכולה : 

בעלי חיים

כלי שיט (אופנוע ים)

כלי רכב ממונעים (אופניים חשמליים)

ניירות ערך, צ'קים.

כתבי יד, מסמכים, מכתבים, תעודות ואישורים.

כלי נשק.