ביטוח רכב

 

ביטוח צד ג' - רכיב ביטוחי נוסף

מעבר לביטוח החובה, המכסה כאמור נזקי גוף ופציעות מתאונה.

קיים מרכיב נוסף שעלותו גבוהה ביותר, ושאינה מכוסה על ידי ביטוח החובה:

נזק לרכב עצמו. 
רכב מוגדר כרכוש, ונזק לרכוש יכול לגרור תביעה כספית לפיצוי על הנזק.

במצבים אלה הנתבע עשוי להידרש לפצות את הניזוק בסכומי כסף גדולים ביותר, שכן רכב הנו רכוש יקר.

תביעות מסוג זה ניתן להגיש גם תקופה ארוכה לאחר התאונה, לכן על מנת שלא להידרש לתשלום של סכומים גבוהים לאדם אחר, מומלץ להרחיב את הכיסוי הביטוחי.

הרחבה זו של ביטוח החובה, מכונה ביטוח רכב צד ג : הביטוח יעניק לך כיסוי לנזק שנגרם לרכושו של אדם אחר, בעקבות תאונה שנגרמה על ידך ושבעטיה, הניזוק יכול לתבוע אותך.

נציין כי ביטוח צד ג' מומלץ גם למי שנוהג ברכב עם שווי שוק נמוך, או רכב שלא ניתן לבטח אותו בביטוח מקיף.