ביטוח סיעוד

 

מדוע יש צורך בביטוח פרטי האם המדינה אינה מטפלת בחולים סיעודיים?

חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מאפשרים קבלת סיוע חלקי דרך המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים.

ביטוח לאומי מעניק כיסוי מוגבל אך ורק לאדם השוהה בביתו, משרד הבריאות משתתף בעלויות אשפוז (אך ורק בתנאים מחמירים במיוחד) וקופות החולים מעניקות גם הן כיסוי מוגבל גם כן רק במצב "סיעודי מורכב".

על פי חוק, לאחר בדיקת מצבו הרפואי והכלכלי של החולה, הוא יכול לזכות לסיוע מהמדינה, אך פעמים רבות הסיוע אינו מספיק, ויש צורך בהשלמתו. 

מכאן שהמטופל ובני ביתו נדרשים לשלם את הנדרש בעצמם, מכיסם ! 

אלא אם ברשותם פוליסת ביטוח סיעודי.